FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

एमबुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

७९/८० 09/21/2022 - 16:53

जस्तापाता खरिद सम्बन्धि सूचना

७९/८० 09/16/2022 - 14:07 PDF icon naubahini gauplika Notice ad Draft.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 03/25/2022 - 15:49

घटना दर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव आवाह्वन सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/20/2022 - 15:33

प्राबिधिक प्रस्ताव स्विकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/06/2021 - 14:34 PDF icon aratihk paratab.pdf

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 05/18/2021 - 11:42

प्राबिधिक प्रस्ताव स्विकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 05/09/2021 - 13:58

बाेलपत्र सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 03/17/2021 - 15:45

E-BID प्रस्ताप आह्ववानकाे सुचना

७७/७८ 03/16/2021 - 20:12

व्यत्तिगत घटना दर्तालाइ डिजिटाइजेशन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/08/2021 - 12:18 PDF icon Digilization.pdf

Pages