FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौबहिनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 16:02 PDF icon prasakiya.pdf
नौबहिनी गाउँपालिका शिक्षा ऐन,२०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:59 PDF icon educationyan.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/03/2019 - 15:58 PDF icon biniyojan.pdf
नौबहिनी गाउँपालिका विकास समिति ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:56 PDF icon developments.pdf
नौबहिनी गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:55 PDF icon builiding.pdf
नौबहिनी गाउँपालिका पदाधिकारी एवंम् दक्ष र विज्ञ कर्मचारीहरुको आचारसंहिता ,२०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:54 PDF icon qualified.pdf
नौबहिनी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:52 PDF icon nahick.pdf
नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:50 PDF icon aathick.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:49 PDF icon sewa karar.pdf
नौबहिनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/03/2019 - 15:48 PDF icon sahakari.pdf

Pages